eMobility

Laadoplossing op maat.

Dankzij onze geïntegreerde eActros-oplossing kunnen wij u een op maat gemaakte, sleutelklare laadoplossing aanbieden en u over het hele proces begeleiden. In het kader van onze eConsulting lossen wij samen met u alle mogelijke vragen op die gesteld worden op weg naar een vlotte en naadloze integratie van de eTrucks in uw bestaande wagenpark. Door onze samenwerking met gekwalificeerde partners houdt dit ook in dat de nodige laadinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld. Ons Charge Management System vormt daarbij de perfecte verbinding tussen laadinfrastructuur en eTruck en maakt het mogelijk om de voertuigen op de optimale wijze op te laden. Als er ergens tijdens het proces problemen ontstaan, zowel bij het voertuig als bij de software, hebt u altijd een vaste contactpersoon!

Samen met onze partners en de nodige tools ondersteunen wij u van de aansluiting op het stroomnet over de laadplanning tot het laadmanagement. Welke laadinfrastructuur inclusief soft- en hardwareoplossingen u nodig hebt en wat het optimale laadgedrag voor u is, wordt bepaald aan de hand van het gebruik van uw voertuigen.

Een paar voorbeelden: Werkt u met een éénploegstelsel en kunt u de nacht gebruiken om het voertuig volledig op te laden? Dan is een laag laadvermogen van bijvoorbeeld 50 kW voldoende. Moet tijdens de middagpauze extra opgeladen worden? Dan moet het opladen met een hoger laadvermogen van bijvoorbeeld 150 kW worden uitgevoerd. Ook het contact met uw lokale netbeheerder is belangrijk: Hoe efficiënt is het netwerk en moet de infrastructuur op het bedrijfsterrein worden uitgebreid? Ook daar staan wij u bij, samen met onze partners.

Charging solution content energymanagement nlb

Voor gebruik in het zware distributievervoer in stedelijke omgevingen is vooral het “Depot Charging”, dus het opladen op het eigen bedrijfsterrein, geschikt. In een bedrijf dat met een éénploegstelsel werkt, wordt het voertuig optimaal leeggereden en pas opnieuw op het bedrijfsterrein, wanneer de truck niet meer in gebruik is, langzaam 's nachts volledig opgeladen.

Als uw eTruck in een meerploegenstelsel onderweg is, moet u op andere laadtypes terugvallen. Opportunity Charging, dus laden wanneer de gelegenheid zich voordoet, is altijd mogelijk wanneer het voertuig tijdelijk stilgelegd wordt. De batterijen kunnen gedurende deze beperkte periode gedeeltelijk opgeladen worden, bijvoorbeeld bij het lossen van de lading op de plaats van bestemming van de levering. De laadtijd bedraagt hier tussen 30 en 90 minuten.

Model

Model image

Laadcapaciteit

Laadbereik selecteren.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Resterende accu
Laadcapaciteit 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • De in de tool weergegeven laadtijd is gebaseerd op een lineaire berekening en intern bepaalde ervaringswaarden onder optimale voorwaarden, o.a. bij een omgevingstemperatuur van meer dan 20 °C. De laadtoestand heeft betrekking op de weergegeven waarde in het voertuigdisplay.
  • De eActros kan met maximaal 160 kW geladen worden: De drie batterijpacks hebben op basis van intern vastgestelde ervaringswaarden onder optimale omstandigheden, onder andere bij een omgevingstemperatuur van 20°C aan een gebruikelijk DC-snellaadstation met een laadstroom van 400 A iets meer dan een uur nodig om van 20 tot 80% te worden opgeladen.

Aan de hand van uw individueel laadconcept, dus het aantal laadpalen, de aard van uw ritten, de mogelijke laadperiodes en de vereiste laadvermogens, kan worden nagegaan of de capaciteit van uw netaansluiting volstaat. Uw netaansluiting moet voldoen aan uw maximale behoefte aan bijvoorbeeld verlichting, IT-hardware, airconditioning en productie-installaties. Omdat de bestaande vermogensbehoefte wordt verhoogd door de energiebehoefte van de eTruck-laadstations, moet de lokale distributienetbeheerder controleren of uw aansluiting op het distributienet deze extra vermogensbehoefte kan dekken. Als dat niet het geval is, zijn eventueel bouwkundige maatregelen nodig waarbij zowel Mercedes‑Benz Trucks als onze partners en uw lokale distributienetbeheerder u graag ondersteunen.

Charging solution content network connection nlb

Fleetboard Charge Management biedt u een totaaloverzicht van alle interacties tussen uw eTrucks en de oplaadstations van het eigen bedrijf – want zo behoudt u altijd de controle. Van de toestand van de batterij over de laadstatus tot de resterende laadtijd of laadgeschiedenis:u profiteert van de volledige transparantie over het laadnetwerk.

Daardoor kunt u het laadgedrag van uw eActros en de volledige infrastructuur beter begrijpen en kunt u het optimaliseringspotentieel gemakkelijker identificeren. Charge Management helpt u om laadsessies proactief te coördineren en bijvoorbeeld het beschikbare aansluitingsvermogen van uw bedrijf optimaal te benutten.

Dat maakt het ook mogelijk om uw oplaadroutine, of het gedrag ervan, probleemloos in de bestaande processen te integreren. Individuele instellingen zoals vertrektijden en streefwaarden voor batterijniveaus zijn ook altijd mogelijk.

Om onze klanten niet alleen voertuigconcepten, maar ook een optimale laadinfrastructuur voor elektromobiliteit te kunnen aanbieden en hen te helpen bij alle aspecten van de plannings-, aanvraag- en implementatieprocessen, zijn we een strategisch partnerschap aangegaan met Siemens Smart Infrastructure, ENGIE en de EVBox Group.

Na talrijke compatibiliteitstests met het laadmanagementsysteem van Mercedes‑Benz Trucks ondersteunen deze partners ons met hun complementaire specifieke knowhow op het gebied van energievoorziening en stellen ze laadinfrastructuuroplossingen ter beschikking voor het centrale laden in uw depot. In het eConsulting-proces wordt een realistisch gebruiksprofiel vastgesteld voor de individuele toepassingen van onze klanten, op basis waarvan zij kunnen beslissen of en hoe zij gebruik willen maken van bepaalde services.

De analyse van de bedrijfsterreinen, de opbouw van de geschikte infrastructuur met intelligente laadoplossingen en het onderhoud en de service van de volledige laadinfrastructuur kunnen dan vervolgens door een van onze partners op zich worden genomen. Daarbij is er in alle fasen een nauwe uitwisseling met Mercedes-Benz Trucks.

Charging solution content partnership

De elektrificatie van het bedrijfsterrein heeft een duidelijke aanloop nodig. De periode van het eerste advies tot de levering van een eTruck kan variëren en kan bijvoorbeeld tot twaalf maanden duren.

Afhankelijk van de omstandigheden en vereisten kunnen de planning en de volledige opbouw van een laadinfrastructuur inclusief de uitbreiding van de netaansluiting doorgaans drie tot vierentwintig maanden duren. Daarom is het aan te raden om de lokale netbeheerder tijdig te betrekken bij de planning van de laadinfrastructuur.

Charging solution content time period nlb
Omhoog