eMobility

eConsulting

Stap voor stap naar de eMobility.

Het nieuw ontwikkelde eConsulting is een drie-staps adviesaanbod dat alle noodzakelijke oplossingen voor de eActros aanbiedt: van het eerste advies tot de ingebruikname. Een team van nationale specialisten en internationale experts begeleidt u volledig op uw weg naar eMobility en stap voor stap naar een CO2-vrije toekomst.

Daartoe wordt een op uw bedrijfsterrein afgestemd concept opgesteld. Aan de hand van de daarbij geïdentificeerde maatregelen worden alle daarmee verbonden kosten geanalyseerd. Daarna volgt de uiteindelijke omzetting in de praktijk; die gebeurt in de vorm van integratie in de operationele processen.

E consulting content step 01

Trajectanalyse.

Het uitgangspunt voor een concept voor de elektrificatie van uw depot is de route-analyse van uw wagenpark. Deze vormt de basis voor alle verdere beslissingen en maatregelen in het eMobility-adviesproces.

Of uw trajecten geschikt zijn voor de eActros, kunt u testen met behulp van de eTruck Ready Website. Via de instelling van diverse parameters, o.a. opbouw, laadvermogen of omgevingstemperatuur, kunnen de trajecten van uw conventionele vrachtwagens eenvoudig worden vergeleken met de verzamelde gegevens van de eActros.

Met de eTruck Ready Website kunt u heel eenvoudig vanaf de computer bepalen of een eActros geschikt is voor uw routes.

Test nu hoe eTruck Ready uw dagelijkse routes zijn:

E consulting content route analysis

Oplaadinfrastructuur.

Het gebruik van uw voertuigen bepaalt het optimale laadgedrag en de daarvoor noodzakelijke laadinfrastructuur, samen met soft- en hardwareoplossingen. Doorheen het hele proces ondersteunt Mercedes-Benz Trucks u met zijn expertise en de nodige tools – van de aansluiting op het net over laadplanning tot laadmanagement.

Voor gebruik in het zware distributievervoer in stedelijke omgevingen is vooral het “Depot Charging”, dus het opladen op het eigen bedrijfsterrein, geschikt. Een voertuig wordt daarbij tijdens een shift optimaal leeggereden en pas weer op het bedrijfsterrein, wanneer de truck niet meer in gebruik is, langzaam 's nachts volledig opgeladen.

Als uw eTruck de klok rond onderweg is, moet u op andere laadtypes terugvallen. Bij “Opportunity Charging” laadt u uw truck op verschillende locaties op, terwijl die tijdelijk geparkeerd staat, bv. om te lossen. De laadtijd bedraagt hier tussen 30 en 90 minuten. Voor dit soort gebruik moet de noodzakelijke laadinfrastructuur aanwezig zijn op meerdere bedrijfsterreinen of op laad- en losplaatsen.

E consulting content step 02

Aan de hand van de geïdentificeerde maatregelen worden alle daarmee verbonden kosten en mogelijke subsidies samen met eConsulting-deskundigen op transparante wijze opgesplitst, geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Met onze eigen software van Daimler kunnen in heel Europa mogelijke stimulansen resp. voordelen voor uw omschakeling geïdentificeerd worden. Voor elektrische voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur zijn dit concrete voordelen door subsidies, belastingverlagingen/-vrijstellingen en leningen. Daarbij komen nog voordelen zoals lagere toltarieven, lagere kosten voor inschrijvingen of uitzonderingen op rijverboden in stadscentra. Bij de beoordeling van de kosten-batenverhouding en een gedetailleerde aanvraag staan onze specialisten u actief bij.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Nu kan de uitvoeringsfase van start gaan. Hier worden alle noodzakelijke processen van het takenpakket in de praktijk geïntegreerd. Om ervoor te zorgen dat de omschakeling soepel verloopt, adviseren en trainen wij u en uw medewerkers over geïntegreerde softwareoplossingen, zoals ons intelligent laadsysteem en energiezuinig rijden, en staan wij u ook op andere manieren daadkrachtig bij. Ons uitgebreide trainingsportfolio richt zich zowel op chauffeurs als fleetmanagers.

De chauffeurs worden vertrouwd gemaakt met alle relevante bedieningsinformatie. Hiertoe behoren het laden van de eActros, milieuvriendelijk rijden (dat tot een langer rijbereik kan bijdragen), batterijvriendelijk rijden (dat de levensduur van de batterij kan verlengen) en geoptimaliseerd laden voor een maximaal gebruik van de laadinfrastructuur.

Fleetmanagers krijgen opleidingen over de technische bijzonderheden van de eActros en over hoe met hoogvoltsystemen moet worden omgegaan, over het maximaliseren van de efficiëntie ervan en over de organisatorische implicaties. Bovendien verwerven ze inzicht in het perspectief van de chauffeurs.

Omhoog